[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 1 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน

  
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย พันธกิจ  
 

วิสัยทัศน์
       ศูนย์แนะแนว สพม.28 มุ่งสร้างศาสตร์การแนะแนว เพื่อพัฒนาครูแนะแนวสู่การพัฒนาเด็กและเยาวชนของชาติ
 
พันธกิจ
       1. จัดทำแผนปฏิบัติงานศูนย์แนะแนว สพม.28 และแผนพัฒนางานแนะแนวโรงเรียนสังกัด สพม.28
       2. พัฒนาศักยภาพครูแนะแนวโรงเรียนสังกัด สพม.28 และโรงเรียนเครือข่าย
       3. พัฒนาระบบการจัดบริการแนะแนว 5 บริการ คือ
              3.1 การรวบรวมข้อมูลรายบุคคล
              3.2 บริการสารสนเทศ
              3.3 บริการจัดวางตัวบุคคล
              3.4 บริการให้คำปรึกษา
              3.5 บริการติดตามและประเมินผล
4. พัฒนาระบบงานแนะแนวเชื่อมโยงกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
5. พัฒนานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC ในสถานศึกษาให้ยั่งยืนและเข้มแข็ง
6. พัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์แนะแนว สพม.28 และประชาสัมพันธ์ศูนย์ต่อเนื่อง
7. จัดหาสื่อ เครื่องมือแนะแนว จัดกิจกรรมแนะแนวตามขอบข่ายสำคัญ 3 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม
 
เป้าหมาย
       นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือด้วยกระบวนการแนะแนวอย่างเป็นระบบ