หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว และเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC
โดย : admin
อ่าน : 289
จันทร์ ที่ 27 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2558
พิมพ์ 

ศูนย์แนะแนวสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคมกำหนดจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ครูแนะแนวและเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา YC มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวให้สามารถจัดกิจกรรมแนะแนว เพื่อการเรียนต่อและการมีอาชีพสุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม ได้เรียนรู้พัฒนาตามศักยภาพ ประกอบอาชีพและดำรงชีวิต  ในวันที่ 25-26  กรกฎาคม  2558 ณ หอประชุมโรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด